تجهیز استدیو

اساسی ترین وجه یک استدیو بحث آکوستیک استدیو می باشد چه از لحاظ دیزاین فنی استدیو و چه از لحاظ دیزاین ظاهری و زیبایی استدیو که باید توسط نیروهای مجرب و آشنا به علم آکوستیک طراحی و اجرا شود ، به گونه ای که نسبت به ضبط سبک موسیقی دیزاین و متریال آکوستیک استدیو تغییر می کند. متخصصان گروه آذران فوم با بررسی محل اجرای پروژه، نسبت به ابعاد محل اجرای پروژه و سبک اجرای موسیقی وقدرت مالی صاحب پروژه مناسب ترین دیزاین را برای آن استدیو انجام می دهند.

bb