پروژه تجهیز دفتر فروش آتا پایپ (خسرو نیکو پلاست) ۳